SW600012

规格:730*385*560MM
功能:臀部清洗,盖板使用阻燃PP材料,女性清洗,暖风烘干, 座圈加热,
          喷头自洁,遥控冲洗,自动冲洗,自动除臭,智能操作面板,移动清洗,
          按摩式清洗,自动冲水,水温瞬间加热,全程自动节能,夜光照明,
         液晶遥控器,阻尼静音缓降,不锈钢冲洗枪杆,

购买链接:

http://n.weixin12315.com/Products/pinfo.aspx?m=10002725&id=77413